Opplevelser Aktiviteter Lokaliteter Informasjonssteder Overnatting Kontakt oss Om Rondane Geopark
           


Breidsjøen:

Høye fjell og fjellrygger dominerer området mellom Atndalen og Breidsjødalføret. Langs stier gjennom passene her, har dyr og folk vandret mot øst og nord. Fjellgrunnen er vesentlig skifrig sandsteiner, som i Rondane. Disse bergartene gir næringsfattig morene i liene.
På topper og fjellrygger dominerer utsprengt helle av skifer. I dalgangen opptrer store områder med grus og sandavsetninger. Dette sammen med nå tørre renner i lier og fjellsider viser smeltevannets avrenningsretninger. Mot slutten av istiden rant dette under og langs isrestene mot Flatsetra og videre til Folldal. Seinere fant vannet veg østover gjennom Sølndalen til Alvdal.


Ankomst:
Rv 27 fra Folldal. Fra Alvdal, kjør inn Sølndalen, parker ved Flatsetra.


Foto: Breisjøseter

  Last ned PDF filer her...

Kart og turhefte fra Rv 27 til Breisjøseter Turisthytte.


Breisjøen s1.pdf    Breisjøen s2.pdf