Opplevelser Aktiviteter Lokaliteter Informasjonssteder Overnatting Kontakt oss Om Rondane Geopark
           


Grimsmoen:

Grimsmoen er et spennende området med masse særpreget landskap og mange kvartærgeologiske interessante formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper.

Ankomst:
Rv 29 ved Grimsbu, kjør mot Stormoegga fritidspark. Fra Rv 29 (5 km øst for sentrum), mot flyplassen.


Foto: BAF. Avsetning på Grimsmoen, elva Folla til venstre




  Last ned PDF filer her...

Bil / sykkel / geo-lokaliteter på Grimsmoen:
lokaliteter_GRIMSMOEN.pdf


Temabrosjyre - Skiskyting i dødisgroper:
Skiskyting_Grimsmoen.pdf

Grimsmoen er et fredet området, med status som naturreservat.
Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper.

lese mer fra verneforskriften her...