Opplevelser Aktiviteter Lokaliteter Informasjonssteder Overnatting Kontakt oss Om Rondane Geopark
           

Jutulhogget

Jutulhogget er en 2,4 km lang canyon i Alvdal og Rendalen kommuner i Hedmark og er en av Nord-Europas lengste canyoner. Formasjonen oppsto under siste istid, da en bredemt sjø brøt ut under isen og dannet et nytt løp østover gjennom løsere bergmasser.Det finnes mange sagn fra stedet. Det vanligste opphavssagnet handler om fiendskap mellom Rendalsjutulen og Alvdalsjutulen.


Foto: BAF - Jutulhogget


  Last ned PDF filer her...


Temabrosjyre for SølndalenJutulhogget.pdf