Opplevelser Aktiviteter Lokaliteter Informasjonssteder Overnatting Kontakt oss Om Rondane Geopark
           

Rondane Geopark:

For publikasjoner, brosjyrer og andre fagutgivelser, trykk her...

Rondane har innspiret det norske folk gjennom flere århundre – både i billedkunst, musikk, litteratur og forskning. Det var her komponisten Edvard Grieg fant inspirasjon til noen av sine kjente nasjonalromantiske komposisjoner. Andre kunstnere, som for eksempel maleren Harald Sohlberg, så det særegne i landskapet og i det blå lyset, som er så karakteristisk for Rondane.

Da istiden slapp grepet om Norge for 10.000 år siden, etterlot den tallrike spor i landskapet. Sporene gjør oss i stand til å fortelle hvordan utformingen av landskapet foregikk. Samspillet mellom natur, kunst og kultur gjør Rondane til et av de beste reisemålene innen et temaorientert reiseliv – geoturisme.

Landet vårt har en lang geologisk historie med fjellkjedefoldinger og etterfølgende erosjon av fjellene. Selv om fjellenes røtter er gamle, ofte flere hundre millioner år, er landformene unge i geologisk sammenheng. De cirka 50 millioner år gamle fjellmassiver som Høgronden og Rondslottet representer de eldste landskapsformene. På dette tidspunktet lå Rondane nær ekvator. Dagens markerte viddenivåer på 11-1200 m o.h. representerer omtrent datidens havnivå. Kontinentaldrift mot nord, sammen med landhevningen, ga fornyet erosjon for datidens elver. De store dalene som Østerdalen og Gudbrandsdalen med sidedaler, ble utformet av elveerosjon før istidene startet for to millioner år siden. Under istidene ble områdets fjelltopper skulpturert av botnbreer. Dette har gitt oss flere botner (runde dalgroper i fjellsidene) i Rondane. På tross av denne iserosjonen i dalene, er det forløpet av de gamle elvedalene som karakteriserer landskapets daler.

Isbevegelser mot nordøst og nord viser at det høyeste punktet på innlandsisen lå vest og syd for Rondane. Dette medførte at smeltevannet rant nordover på, i og under innlandsisen mot slutten av istiden. Karakteristiske former langs iskanten som smeltevannsløp og terrasser ble dannet. Store avsetninger av forskjellige typer av løsmasser ble avsatt av innlandsisen. Det er disse avsetningene, sammen med smeltevannssporene, som gir det egenartete naturmiljøet vi ser i Rondane.

Sammen med kulturhistoriske inntrykk, kan alt dette vises og oppleves i Rondane Geopark.